Списък подадени заявления

Списък на жителите на Община Ихтиман, подали заявления за закупуване на дърва за огрев съгласно чл. 111, ал.2, т.2 от Закона за горите за отоплителен сезон 2024/2025 г.

Забележка: Списъка се обновява веднъж седмично.