Обект No: ДЛ / ДДС Количество   цена, лева Вид процедура Дати на провеждане
първа втора Заповед за откриване Заповед за класиране 

Товарене

Транспортиране

Разтоварване

Ихтиман 10000   140000

открит

конкурс

30.12.2013 03.01.2014  http://dox.bg/files/dw?a=1fcad5bbf6 http://dox.bg/files/dw?a=833aadd02c

 Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен

Ихтиман

 обект 14-М1 38048 пр.куб.м.

обект 14-М2 33346 пр.куб.м.

 

 

обект 14-М1 75196.35

обект 14-М2 65903.55 

 открит

конкурс

 24.02.2014  28.02.2014  http://dox.bg/files/dw?a=b327c666b0  http://dox.bg/files/dw?a=a4533dd08e