Обект No: ДЛ / ДДС Дървесен вид Едра Средна Дребна Дърва Всичко цена, лева Вид процедура Дати на провеждане
първа втора

 Заповед за откриване

Заповед за класиране
14-01 Ихтиман бк 252 251 43 594 1140 28640

открит конкурс

дърводобив

30.12.2013 03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=62ff625217

 http://dox.bg/files/dw?a=64fa4acabf

http://dox.bg/files/dw?a=4ed8e170ab

14-02 Ихтиман бк,здб.,цр.,гбр. 38 274 38 610 960 25318,5

открит конкурс

дърводобив

30.12.2013 03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=62ff625217

 http://dox.bg/files/dw?a=64fa4acabf

14-03 Ихтиман бк,здб.,гбр. 41 345 83 660 1129 29660,1

открит конкурс

дърводобив

30.12.2013 03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=62ff625217

 http://dox.bg/files/dw?a=64fa4acabf

14-04 Ихтиман бк,здб.,гбр. 30 211 27 491 759 20042,6

открит конкурс

дърводобив

30.12.2013 03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=62ff625217  http://dox.bg/files/dw?a=64fa4acabf
 14-05  Ихтиман здб.  11  68  3  165 247  6524.8  

открит конкурс

дърводобив

 30.12.2013  03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=62ff625217

 http://dox.bg/files/dw?a=64fa4acabf

http://dox.bg/files/dw?a=4ed8e170ab

 14-06  Ихтиман  блг,здб.,цр.  39  314  19  813  1185  31449.4  

открит конкурс

дърводобив

 30.12.2013  03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=62ff625217  http://dox.bg/files/dw?a=64fa4acabf
 14-07  Ихтиман  бк  49  405  97  745  1296  28873.5  

открит конкурс

продажба на корен

 30.12.2013  03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=10115f0bba  http://dox.bg/files/dw?a=6c665c95b7
 14-08 Ихтиман   цр,здб.,гбр.  40  327  25  826  1218  27312  

открит конкурс

продажба на корен

 30.12.2013  03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=10115f0bba  http://dox.bg/files/dw?a=6c665c95b7
 14-09  Ихтиман

 бб.,см.,лств.

бк.,гбр.

 44  341  74  619  1078  23366.5  

открит конкурс

продажба на корен

 30.12.2013  03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=10115f0bba  http://dox.bg/files/dw?a=6c665c95b7
 14-10  Ихтиман  бк,здб.,гбр. 50   339  69  874  1332  29864  

открит конкурс

продажба на корен

 30.12.2013  03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=10115f0bba  http://dox.bg/files/dw?a=6c665c95b7
 14-11  Ихтиман  блг,здб.,цр.  39  374  27  978  1418  31725  

открит конкурс

продажба на корен

 30.12.2013  03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=10115f0bba  http://dox.bg/files/dw?a=6c665c95b7
14-12  Ихтиман  блг,здб.,цр.бб. 56  371 58  972 1457 32713

открит конкурс

продажба на корен

 30.12.2013  03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=10115f0bba  http://dox.bg/files/dw?a=6c665c95b7
14-13  Ихтиман  бб.,чб.,ак. 15  644 91 232  982 13180

открит конкурс

продажба на корен

 30.12.2013  03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=10115f0bba  http://dox.bg/files/dw?a=6c665c95b7
14-14  Ихтиман  здб. бк. гбр. 6  42 12  182 242 5421

открит конкурс

продажба на корен

 30.12.2013  03.01.2014 http://dox.bg/files/dw?a=10115f0bba

 http://dox.bg/files/dw?a=6c665c95b7

http://dox.bg/files/dw?a=7eec4ed0db