Обект No: ДЛ / ДДС Дървесен вид Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална цена, лева Вид процедура Дати на провеждане
първа втора
13-05 Ихтиман здб.,бк.,гбр.,цр 16 6 0 566 588 16165,90 конкурс ПРОВЕДЕНА "ЕЛЕДЖИК–99"ЕАД

13-06

Ихтиман

блг.,цр.

2

0

0

480

482

13359,2

конкурс

ПРОВЕДЕНА

ЕТ"Емкойл"

13-13

Ихтиман

здб,бк.,акц.,срлп

42
271
28

707

1048

27755,30

конкурс

проведена

"Еледжик-99"ЕАД
13-14
Ихтиман

бк,здб.,цр.,гбр.
40
252

21
595
908 23953,10
конкурс
проведена

"Еледжик-99"ЕАД

13-15

Ихтиман

здб.,цр.,блг.
0 24
15 585 624 17207,00 конкурс

проведена
ЕТ"Емкойл"