Обект No: ДЛ / ДДС Дървесен вид Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална цена, лева Вид процедура Дати на провеждане
първа втора
12-02 Ихтиман блг цер 3 12 0 256 271 7454,4 конкурс ПРОВЕДЕНА "ЕЛЕДЖИК–99"ЕАД

12-06

Ихтиман

ЗДБ., ЦР., ГБР.,БК

24

14

0

598

636

17408,55

конкурс

ПРОВЕДЕНА

"ЕЛЕДЖИК–99"ЕАД

12-07

Ихтиман

ББ., БЛГ., ЦР.

52
57
0

731

840

22689,60

конкурс

проведена

"Еледжик-99"ЕАД
12-08
Ихтиман

 БЛГ., ЦР.

0
0

0
364
364
10101,00

конкурс
проведена

"Еледжик-99"ЕАД

12-09

Ихтиман

бк., цр., гбр., здб.
5
2
0
869
876
24261,40
конкурс

проведена
"Инд екс трейд" ЕООД
12-16

Ихтиман

здб,бк,блг,цр
64

14
0

519
597

15996,85

конкурс
проведена

"Еледжик-99"ЕАД
12-18
Ихтиман
здб,бк,гбр,цр

26

9

0

524

559

15269,3

конкурс

проведена
"Еледжик-99"ЕАД

12-19
Ихтиман

здб,бк,гбр

33

15

0

631

679

18521,55

конкурс

проведена
ЕТ"Емкойл"
12-21 Ихтиман
бк,здб,гбр
25

17

3

778

823

22570.6
конкурс

проведена
ЕТ"Емкойл"

12-22 Ихтиман


бк,здб,гбр

48

21

0

980

1049

28646,1

конкурс

проведена
"Индекстрейд" ЕООД