Обект No: ДЛ / ДДС Дървесен вид Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална цена, лева Вид процедура Дати на провеждане
първа втора
13-01 Ихтиман здб.,бк.,цр.,гбр 10 5 0 655 670 15182,5 конкурс проведена "Инд екс трейд" ЕООД

13-02

Ихтиман

ЗДБ., Бк., ГБР.

12
9 0 348 369 8427,00 конкурс
проведена
"ЕЛЕДЖИК-99"ЕАД

13-03

Ихтиман

блг.,цр.

2
0 0 385 387 8730,50 конкурс проведена ЕТ "ЕМКОЙЛ"

13-04
Ихтиман

здг.,ЗДБ., БК., ГБР.,трп
176 4 3 673 856
21270,50
конкурс
проведена

"ЕЛЕДЖИК-99"ЕАД

13- 10

Ихтиман

чб., бб, здб, блг, цр,бк

295

51

1
732

1089

27954,70

конкурс

проведена

"Еледжик-99"ЕАД
13 -11

Ихтиман

бб,чб..,см.,бк.,гбр
67 158 12 300 537
10162,30 конкурс
проведена "Чернирид" ЕООД

13-12

Ихтиман

бк, здб, цр, гбр

16
13 0
538 567 12922
конкурс

проведена
ЕТ "ЕМКОЙЛ"

13-17

Ихтиман

бб.,бк.,здб.,гбр.,трп.срлп
248 756 82 1758 2845
65189,8
конкурс

проведена
"Еледжик-99"ЕАД
13-18
Ихтиман

бб.,см.,здг.,бк.,трп.,гбр

159

819

103
1443 2524
54747,8
конкурс
проведена

"Еледжик-99"ЕАД
13-19 Ихтиман бк.,здб.,цр 71 420 45 1026 1526 35211,2 конкурс проведена ЕТ "ЕМКОЙЛ"