Обект No: ДЛ / ДДС Дървесен вид Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална цена, лева Вид процедура Дати на провеждане
първа втора
12-01 Ихтиман блг цер 35 23 0 2388 2446 54209 конкурс проведена "ЕЛЕДЖИК-99"ЕАД

12-03

Ихтиман

ЗДБ., БЛГ., ЦР., ГБР.

20
11 0 2153 2184 49353.50 конкурс
проведена
"ЕЛЕДЖИК-99"ЕАД

12-04

Ихтиман

ЗДБ., БК., ТРП., ГБР.

37
20 0 1154 1211 27643 конкурс проведена "ЕЛЕДЖИК-99"ЕАД

12-05
Ихтиман

ЗДБ., БК., ГБР.
16 6
0
464 486
11110

конкурс
проведена

ЕТ "ЕМКОЙЛ"

12- 10

Ихтиман

чб., бб, здб, блг, цр

311

280

6
150

747

16879

конкурс

проведена

"Еледжик-99"ЕАД
12 -11

Ихтиман

бб, блг, цр
130
729
163
684
1706
28889
конкурс
проведена "Еледжик–99"ЕАД

12-12

Ихтиман

бк, здб, цр, гбр

34
13
0
1386
1433
32614

конкурс

проведена
"Инд екс трейд" ЕООД

12-13

Ихтиман

здб, цр, бк, гбр
109 23 0 1978 2110
48694
конкурс

проведена
"Еледжик-99"ЕАД
12-14
Ихтиман

здб,бк,цр ,трп, гбр

154

38

1
1020 1213
29004
конкурс
проведена

"Еледжик-99"ЕАД

12-15

Ихтиман

здб,бк,гбр
93
21
0
560

674
16203
конкурс

проведена
"Еледжик-99"ЕАД

12-17

Ихтиман

бб,чб,блг,цр
155
469

34

354

1012

17824

конкурс

проведена
"Еледжик-99"ЕАД
12-20

Ихтиман

здб,гбр,бк
103

33

0

906
1042
24580

конкурс

проведена

"Еледжик-99"ЕАД

12-23

Ихтиман


бк

61

39

5
1133
1238

28485.5

конкурс проведена
ЕТ "ЕМКОЙЛ"

12-24

Ихтиман


здб,гбр,бк,цр

33

11

-

1555

1599

36340.5

конкурс
проведена


"Еледжик-99"ЕАД

12-25

Ихтиман


здб,бк,гбр,трп

95

36

-

1497

1628

37668.5
конкурс проведена
"Инд екс трейд" ЕООД

12-26

Ихтиман


бк

108

32

-

1790

1930
44619,00 конкурс проведена
"Черни Рид" ЕООД

12-27
  здб.,бк.,блг.,цер.,гбр
35

12

-

1406

1453

33077
конкурс проведена "Еледжик-99"ЕАД